Dornik Julija

Raziskovalna naloga besedilo

Uvajanje in navajanje na tehnološke novosti v gospodinjstvu: Primerjava med mestom in vasjo od leta 1900 do danes.

Seminarska naloga 1

Matriarhat in islam? Primer ljudstva Minangkabau iz zahodne Sumatre.

Diplomsko delo

Začarani krog muslimanskih imigrantk. Maročanke ujete med spolno diskriminacijo lastne kulture in multiplo diskriminacijo v Španiji.