Ciber Aljaž

Fotografija

V Železniškem muzeju.

Fotografija

Železničarska čuvajnica.

Raziskovalna naloga besedilo

Vinogradništvo.