Bernot Teja

Raziskovalna naloga besedilo

Prvi maj.

Fotografija

Postopek priprave kobariških štrukljev.

Fotografija

Pustna maska iz Drežnice.

Fotografija

Omara v knjžnici Kamnik, kjer so shranjene podarjene knjige. Lastnik omare je bil Niko Sadnikar.

Fotografija

Omara v knjižnici Kamnik v kateri je shranjeno darovano gradivo.