Derlink Jošt

Raziskovalna naloga besedilo

Romanje na Šmarno goro.

Raziskovalna naloga besedilo

Samooskrbna kmetijska skupnost pri Ježarju.

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Vključevanje antropologije v participativni urbanizem na primeru Marianskih Lazenj na Češkem.

Seminarska naloga (bolonjski pr.)

Skupnostni urbani vrtovi kot del urbanega prostora