Jevnikar Maja

Raziskovalna naloga besedilo

Tradicionalni pohod od Litije do Čateža (po Levstikovi poti).

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Ledinska imena izbranih vasi krajevne skupnosti Šentlovrenc.