Balon Eva

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Dekanih.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstva od teorije k praksi.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Fotografija

Grb družine de Cani v Dekanih.

Fotografija

Predel reke Rinže imenovan Oblakovc.

Fotografija

Območje imenovano "Šturki"

Fotografija

Oljčni nasad imenovan "Fratovec".

Fotografija

Ozka ulica imenovana Kamižela.

Fotografija

Zaselek imenovan "Mihoti".

Fotografija

Prostor pred gostilno Na placu imenovan "Na bacilu".

Fotografija

Raziskovalka z informatorjem.

Fotografija

Hiša in področje imenovano "Tonca Nanca".

Fotografija

Rodovitno območje imenovano "Banovce".

Fotografija

Rodovitno področje imenovano "Limpovci".

Diplomsko delo

Prostor prepletanj : vpliv Italije na kulturno in družabno življenje v Slovenski Istri.