Knok Ratković Tara

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje poletnega solsticija v Zbiljah.

Raziskovalna naloga besedilo

Ali so prebivalci Breginjskega kota osebno odtujeni ali odrinjeni zaradi sistema? Primerjava dveh različnih pogledov na odnos institucij do vasi Breginj in Robidiše, po besedah tam živečih.