Cvajnar Špela

Raziskovalna naloga besedilo

Gorenje kot ga vidijo njegovi potrošniki : raziskovalna naloga o dojemanju produktov s strani ljudi

Diplomsko delo

Obujanje izmišljenih likov v življenje. O ljubiteljskem maskiranju znanim pod imenom 'cosplay'.