Gorjup Mateja

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Svetelki (Krajevna skupnost Dramlje).

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Porod v Sloveniji.

Raziskovalna naloga besedilo

Obrtništvo v občini Ivančna Gorica.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Fotografija

Travnik imenovan Amerika.

Fotografija

Borišje - travnik, ki je dobil ime po borih, ki so rasli na tem območju.

Fotografija

Označena ledinska imena: Breg, Prapreke, Glažute, Pri stari kapeli.

Fotografija

Označena ledinska imena: Dolenca, Gorčjek, Kračke, rebrca, Kotece.

Fotografija

Križ ob poti.

Fotografija

Nova kapela na razpotju.

Fotografija

Označena ledinska imena Gaj, Ruda, Pri Gregorji, Na prešnici.

Fotografija

Označena ledinska imena Glažute, Zadnje Glažute.

Fotografija

Naselje stisnjeno v kot, imenovano Kotece.

Fotografija

Območje imenovano Loka.

Fotografija

Označena ledinska imena Na prešnici, Gaj, Na vasi.

Fotografija

Ledinsko ime Na prešnici.

Fotografija

Ledinska imena Po dolini, Borišje.

Fotografija

Označena ledinska imena Po dolini, Prapreteše, Zadnje glažute, Glažute.

Fotografija

Označena ledinska imena Prapreteše, Glažute, Zadnej Glažute.

Fotografija

Pečkova kapela.

Fotografija

Pri stari kapeli na Glažuti.

Fotografija

Pogled na staro in novo kapelo.

Fotografija

Stara kapela.

Fotografija

Označena ledinska imena Ropače, Pri Šuštarju, Vodence.

Fotografija

Območje imenovano Ropače.

Fotografija

Označena ledinska imena Ruda, Na vasi, Pri Gregorji, Na prešnici, Gmajna.

Fotografija

Označena ledinska imena Ruda, Pri Gregorji, Na prešnici.

Fotografija

Pogled na svetelški klanček in Pungrad.

Fotografija

Pogled na Topole in Kotece.

Fotografija

Označena ledinska imena Topole, Kotece, Preslica, Gorčjek, Na vasi.

Fotografija

Ledinska imena Vodence, Pri Šuštarju.

Fotografija

Označena ledinska imena Kotece,Topole, Vodence, Gorčjek.

Fotografija

Ledinsko ime Za selom.

Fotografija

Ledinsko ime Za trnovjem.

Fotografija

Pogled na Glažute in Zadnje Glažute.

Fotografija

Ledinska imena Zatopolije, Breg.

Raziskovalna naloga besedilo

Konstruiranje slovenske nacionalne identitete skozi narodno-zabavno glasbo.

Fotografija

Demonstracija pridobivanja masla.

Fotografija

Narodna noša.

Fotografija

Cerkev.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.

Raziskovalna naloga avdio

Ledinska imena v vasi Svetelka.