Koren Veronika

Raziskovalna naloga besedilo

Praznična Ljubljana : spopad mnenj med mladimi in starejšimi.

Raziskovalna naloga besedilo

Intervju o življenju rudarjev in o delu v rudniku.

Fotografija

Rudarska čelada.

Fotografija

Rudarska čelada.

Fotografija

Rudarska čelada.

Seminarska naloga (bolonjski pr.)

Osmice na Krasu in Zgornjevipavskem : delovanje osmic nekoč in danes.