Figek Katja

Raziskovalna naloga besedilo

"Živel 1. maj". Praznik dela skozi tri različne generacije.