Bertalanič Sara

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje Velike noči na Petanjcih.

Fotografija

Pletenje košare iz koruznega ličja.

Fotografija

Izdelovanje rož iz krep papirja.

Fotografija

Pletenje košare iz šibja.

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Petanjci med drugo svetovno vojno.