Kmetič Tamara

Raziskovalna naloga besedilo

Rudarski praznik.