Gartner Lucija

Raziskovalna naloga besedilo

"Z veliko željo za lepo vreme".

Seminarska naloga 2

Otepanje v Stari Fužini in Studorju do danes.