Kovač Juš

Fotografija

Spominki v turistično informacijskemu centru na Bledu.

Fotografija

Ravninski del med Spodnjimi in Zgornjimi Hočami.

Fotografija

Prašiči na prostem v ograjenem prostoru.

Fotografija

Sušenje pokošene trave..

Fotografija

Krave na paši.

Fotografija

Oznaka za ekološko kmetijo.

Fotografija

Tabla za turistično kmetijo.

Fotografija

Ovce na paši.

Fotografija

Hlevsko poslopje.

Fotografija

Gospodarska poslopja.