Alič Špela

Raziskovalna naloga besedilo

Alkohol med mladimi v povezavi z martinovanjem.

Diplomsko delo

Boj znotraj boja: položaj žensk v zapatističnem gibanju.