Končar Iztok

Diplomsko delo

Veščine in znanja dediščine kolarske obrti: Rudarjeva domačija na Strmci pri Vačah.