Kolmanič Nadija

Diplomsko delo

Trash metal v Sloveniji.

Poročilo

Kulturno društvo Franceta Prešerna Trnovo. Elaborat pri vajah predmeta Sodobno konservatorstvo