Jugovec Inja

Fotografija

Muslimanska vas.

Fotografija

Zvonik cerkve sv. Petra.

Fotografija

Ljudje na sejmu.

Fotografija

Ženska z osedlanim konjem.

Fotografija

Džamija.

Fotografija

Del naselja

Fotografija

Na vaškarju se na štantih ponujajo "farmerke". Sveže, tržaške.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Prodaja izdelkov na tržnici. Stojnica s surovo volno.

Fotografija

Pleten čebelnjak. Ometen z blatom in zavarovan z drevesno skorjo.

Fotografija

Konjski "parkirni prostor" na dan "vašarja".

Fotografija

"Begovska kuča" z značilnim "divan hanakom".

Fotografija

Bogata meščanska hiša.

Fotografija

Sušenje sveže obarvane volne.

Fotografija

Stara muslimanska ometana "pola brunara- pola pletara". ometan je sobni deol, "kuča" pa je iz brun.

Fotografija

Klepet žensk na vrtu.

Fotografija

Merjenje sukna.

Fotografija

Mati prede vrvico iz konoplje.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Struktura vogala gopodarskega poslopja.

Fotografija

Prodajalec zdravilnih zelišč na tržnici.

Fotografija

Primer dvocelične "brunare".

Fotografija

Vagoni za potniški promet.

Fotografija

Lesena ograja v sadovnjaku.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiše.