Komac Tina

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Ohranjanje spomina na prvo svetovno vojno v Bohinju. Stota obletnica prve svetovne vojne.