Divjak Aleksandra

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Pogledi na kmetovanje dveh družinskih kmetij v Levcu.

Seminarska naloga (bolonjski pr.)

Kmetijstvo - njegove dobre in slabe strani, kmetija Javornik.

Fotografija

Domača svinjska mast za prodajo.

Fotografija

Podkovanje ponija Sabine na dvorišču kmetije Javornik.

Fotografija

Govedo družine Javornik.

Fotografija

Pogled na kmetijo Javornik.

Fotografija

Koruzna silaža.

Fotografija

Podkovanje ponija - kmetija Javornik.

Fotografija

Prašiči na kmetiji družine Javornik.

Fotografija

Praženi domači ocvirki za prodajo.

Fotografija

Suhomesnati izdelki družine Javornik.

Fotografija

Sušenje klobas v delavnici družine Javornik.

Fotografija

Sušenje svinjskega mesa v delavnici družine Javornik.

Fotografija

Študentki Marcela in Aleksandra s članoma startup ekipe v okviru terenskega dela.