Alič Tana

Fotografija

Zapuščena osnovna šola.

Fotografija

Zapuščena trgovina. Sedaj stavba ni v uporabi.