Jerman Jerneja

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov in predelov v Zagorju ob Savi.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Dojemanje smrti: "dobra" in "slaba" smrt.

Diplomsko delo

Socialni spomin na politične zapornike v Španiji.