Dokl Slavko

Fotografija

Stadion v Kandiji.

Fotografija

Trije posnetki: naselje, skupina plesalcev v narodni noši in terice lanu

Fotografija

Dva posnetka: bivalna zgradba, cesta z avtomobili v naselju.