Glogovič Stanka

Fotografija

Stensko nabožno okrasje.