Ferkolj Andrej

Fotografija

Baročna cerkev sv. Miklavža.

Fotografija

Kip sv. Miklavža na zunanji steni cerkve, ter letnici prenove cerkve.

Fotografija

Krmljenje živine v hlevu.

Fotografija

Panorama zgornjega dela vasi.

Fotografija

Spodnji del vasi - novogradnje, asfaltirana cesta, smetnjaki, javna razsvetljava.