Juvančič Katarina

Fotografija

Farna cerkev sv. Marije Vnebovzete.

Fotografija

Tabla na zahodni strani cerkve, ki je ostanek prve cerkve, ki je bila leta 1472 požgana.

Fotografija

Osrednji del starega dela naselja. trg, ki ga zaključujekompleks obrambnega tabora zgrajenega v letih 1472 - 1482.

Fotografija

Cerknica z okolico s cerkvijo sv. Janeza.

Raziskovalna naloga avdio

Albanske uspavanke.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje z okolico.

Fotografija

Osrednji del starega mestnega jedra.

Fotografija

Del naselja s parkiriščem.