Kozorog Miha

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Hiša z gospodarskimi poslopji.

Fotografija

Vrata hiše.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje in pokrajino.

Fotografija

Začetek vasi.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje.

Članek

Kmetje Posavja in Kozjanskega med spomini in zahtevami sodobnosti.