Golob Tea

Fotografija

V hiši Cirila Klemenčiča. Burklje in veslca.

Fotografija

Zbirka likalnikov in odpiračev za steklenice.

Fotografija

Sklednik na steni.

Raziskovalna naloga besedilo

Ravenski pustovi. Pustovanje v Ravniških vašeh.