Bonča Jerneja

Fotografija

Hiša in gospodarska poslopja.