Butkovič Petra

Fotografija

Mlin za mletje žita.

Fotografija

Sita za sejanje in čiščenje žita.

Fotografija

Grilov mlin. Mlinska kolesa ob hiši.

Fotografija

Grilov mlin. Mlinska kolesa ob hiši.

Fotografija

Prodaja Krišnovih izdelkov na stojnici.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Tradicionalne ali popularne uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Poroka in ženitovanjske šege.