Jontez Saša

Raziskovalna naloga AV

"Etnologija slovenskih etnologov. Študentje govorijo." Kongres Murko - Štrekelj v Cankarjevem domu.

Gradivo AV

"Etnologija slovenskih etnologov. Vaje na 12 frejmov." Kongres Murko - Štrekelj v Cankarjevem domu.

Raziskovalna naloga AV

Vaje na dvanajst frejmov.

Raziskovalna naloga AV

Študentje govorijo.

Raziskovalna naloga besedilo

Bohinjski otepovci.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Gospa, ki se je pridružila skupini otepovcev v podobi novoletne jelke.

Fotografija

Vodja otepovcev pozdravlja lastnika hiše, v ozadju otepovec- notar.

Fotografija

Otepovci pred hišo, notar si zapisuje vsoto podarjenega denarja.

Fotografija

Del skupine otepovcev.

Fotografija

Otepovec muzikontar, ki skrbi za vzdušje.

Fotografija

Kostum otepovca.

Fotografija

Kostum otepovca.

Fotografija

Gospa, ki se je pridružila skupini otepovcev v podobi novoletne jelke.

Fotografija

Otepovca pred hišo.

Fotografija

Otepovci na poti iz hiše do hiše.

Fotografija

Otepovci, v ospredju notar ozroma mer, ki si zapisuje darove.

Fotografija

Gospa v kostumu novoletne jelke, v ozadju otepavec.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovec.

Fotografija

Otepovec.

Fotografija

Otepovci na poti od hiše do hiše.

Fotografija

Otepovci na poti od hiše do hiše.

Fotografija

Otepovec- pometač.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovca- baba s košaro in notar.

Fotografija

Otepovca.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovca.

Fotografija

Otepovca.

Fotografija

Otepovec pred hišo.

Fotografija

Otepovca- notar oziroma mer in baba s košaro.

Fotografija

Otepovca v gostilni.

Fotografija

Otepovec pometač v gostilni.

Fotografija

Otepovci v gostilni.

Fotografija

Otepovci- muzikontar, metlač in baba s košaro v gostilni.

Fotografija

Otepovec- baba s košaro in gospa našemljena v novoltno jelko.

Fotografija

Otepovec- muzikontar in gospa našemljena v novoletno jelko.

Fotografija

Denarni prispevek za otepovce, ki ga sprejema otepovec notar.

Fotografija

Hrbtna stran kostuma otepovca.

Fotografija

Otepovci na poti iz hiše v hišo.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Deklica na oknu opazuje otepovce.

Fotografija

Gospa v pogovoru z otepovcema- babo s košaro in notarjem

Fotografija

Domačinov denarni prispevek za otepovce.

Fotografija

Notar oziroma mer si zapisuje v zvezek vsoto denarnega prispevka.

Fotografija

Obdaritev otepovcev z hrano.

Fotografija

Otepovci na pojedini v eni od hiš.

Fotografija

Otepovec na pavzi.

Fotografija

Otepovca v hiši domačina.

Fotografija

Domačini opazujejo otepovce na njihovi poti.

Fotografija

Domačini opazujejo otepovce na njihovi poti.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Risanje klobase na prag hiše, kot kazen, ker nihče ne odpre vrat.

Fotografija

Risba klobase, kot kazen ker nihče od domačinov ni odprl vrat otepovcem

Fotografija

1. Risanje klobase na prag hiše, kot kazen , ker ni nihče odprl vrat.

Fotografija

2. Otepovec baba s košaro riše klobaso na prag hiše.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Obdaritev otepovcev z hrano.

Fotografija

Gopa našemljena v novoletno jelko, v ozadju otepovci.

Fotografija

Rokovanje otepovca in domačina.

Fotografija

Otepovca- baba s košaro in muzikontar, ter gospa našemljena v novoletno jelko.

Fotografija

Otepovci na vhodu v hišo.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovci pozdravljajo potnike v avtomobilih.

Fotografija

Krepčanje otepovcev z hrano in pijačo.

Fotografija

Popravilo kostuma otepovca.

Fotografija

Krepčanje otepovcev z hrano in pijačo.

Fotografija

Otepovci v hiši, krepčanje z hrano in pijačo.

Fotografija

Otepovci v pogovoru z domačinom v hiši.

Fotografija

Otepovec, ki nosi škatlo z podarjenim denarjem.

Fotografija

Otepovci pred vhodnimi vrati hiše.

Fotografija

Otepovec notar oziroma mer si zapisuje darove.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Miza obložena z dobrotami.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Otepovci pred hišo.

Fotografija

Vleka slame na vozu.

Fotografija

Adventni venček na vhodih vratih hiše.

Fotografija

Otepovec muzikontar, ki skrbi za zabavo.

Fotografija

Čokolada- dar za otepovca.

Fotografija

Otepovci v hiši.

Fotografija

Hrana in pijača na mizi pripravljena za otepovce.

Fotografija

Otepovca v hiši.

Fotografija

Otepovca za mizo.

Fotografija

Otepovci skrbijo za dobro vzdušje v hiši.

Fotografija

Otepovec baba s košaro.

Fotografija

Otepovec muzikontar pred hišo.

Fotografija

Otepovci.

Fotografija

Otepovec metlar, pri risanju klobase na hišni prag, kot kazen, ker nihče ni odprel vrat.

Gradivo AV

Bohinjski otepovci. 4 deli.