Bavčar Rok

Raziskovalna naloga AV

"Kioski v Novi Gorici."

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo pred in po drugi svetovni vojni, oziroma rojevanje doma in v porodnišnicah.

Seminarska naloga 2

Franco Fabbri in Stormy Six.

Diplomsko delo

Progresivni rock - prog. Potovanje po deželi progressive, v iskanju pridobljenega pomena.