Jerin Anja

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje velike noči.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje velikonočnih praznikov v družini in cerkveni običaji

Fotografija

Cerkev Marije Vnebovzete in samostan.

Fotografija

Samostan z širšo okolico.

Fotografija

Samostan z obzidjem.

Fotografija

Dvorišče znotraj samostanskega obzidja.

Fotografija

Vodnjak na vreteno.

Fotografija

Sušilnica.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Vhod v kaščo.

Fotografija

Vrata kašče z letnico 1828.

Fotografija

Detajl lesenih vrat.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Enocelična kašča.

Fotografija

Detajl vrat na kašči.

Fotografija

Enocelična podkletena kašča iz leta 1793.

Fotografija

Enocelična podkletena kašča iz leta 1793.

Fotografija

Kašča iz 15. stoletja.

Fotografija

Dvocelična kašča iz leta 1828.

Fotografija

Kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Štiri kašče v muzeju na prostem pred gradom Zaprice.

Fotografija

Grad Zaprice.

Fotografija

Hodnik v samostanu.

Raziskovalna naloga besedilo

Zelene in druge površine v vasi Smokvica.