Kač Janko

Raziskovalna naloga besedilo

Oblikovanje integralnega turističnega produkta z osnovo trženja.