Gorenc Suzana

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v EU leta 2010 - govedorejska kmetija Gorenc, Zbure na Dolenjskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Pričakovane razmere po vstopu v EZU - analiza poglavja iz vprašalnika Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010.

Raziskovalna naloga besedilo

Žive jaslice.

Raziskovalna naloga besedilo

Komunikacije - povezave s sosednjimi kraji, vaške ceste in poti.