Debevec Tina

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice, žaljivke, psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Pogledi treh generacij na uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

"Tam, kjer so mrliča vahtale lučarce". Šege in navade ob smrti na igu.

Fotografija

Nagrobnik župnika in spominska plošča zamolčanim žrtvam.

Fotografija

Nagrobnik - kapelica.

Fotografija

Nagrobnik - kapelica z božjim očesom.

Fotografija

Železni križ na grobu.

Fotografija

Spomenik z napisom in fotografijo pokojnika.

Fotografija

Nagrobnik iz črnega marmorja.

Fotografija

Železni križ ob grobu.

Fotografija

Otroški grob.

Fotografija

Otroški grob.

Fotografija

Železni križ na pokopališču.

Fotografija

Mrliška vežica na pokopališču.

Fotografija

Glavni križ na pokopališču in nagrobnik nadučitelja Trošta.

Fotografija

Vrsta žarnih grobov.

Fotografija

Mrliška vežica.

Fotografija

Kapelica na koncu vasi Staje.

Fotografija

Kapela na križišču ceste Ig-Iška loka-Matena.

Fotografija

Muzej novejše zgodovine.