Hiti Janja

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Oris družabnega življenja v Dolu v okviru medsebojne pomoči pri kmečkih opravilih.

Raziskovalna naloga AV

Zbiralec.

Diplomsko delo

Zelišča v prehrani na Goriškem.