Kobal Vladka

Gradivo AV

Otvoritev razstave "300 let Mežiške doline". Posvet o delavski kulturi

Fotografija

Hiša kje je bila nekdaj hmeljniška žaga.

Fotografija

Dvorišče in gospodarska poslopja.

Fotografija

Fotograf Peter Lampič s fotoaparatom.

Fotografija

Na hmeljniški žagi - počitek.

Fotografija

Maska ki predstavlja hudiča.

Fotografija

Maske v sprevodu.

Fotografija

Maska ženskega obraza s snopom žita.

Fotografija

Maškara s košem.

Fotografija

Maškara v podobi Zelenega Jurija.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškara z okrašenim klobukom.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Maškare v Cankarjevem domu.

Fotografija

Maškara - klovn v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic se odpravljajo k reki na pranje črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarješjih toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske iz okolive Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Orodja v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Orodja za kmečko delo na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Posoda za kuhanje na odprtem ognjišču v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Posoda za kuhanje na odprtem ognjišču v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Fotografija

Na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Gradivo AV

Obisk pri Jožetu Hudalesu.

Gradivo AV

Obisk v Belokranjskem muzeju v Metliki.

Gradivo AV

Obisk pri Ivanki Počkar v Posavskem muzeju Brežice.

Gradivo AV

Obisk pri Karli Oder v Delavskem muzeju na Ravnah na Koroškem.

Raziskovalna naloga AV

Predstavitev na gradu Kromberk. Javna predstavitev publikacije ETSEO- občina Tolmin.

Gradivo AV

Kozje. Terenske vaje študentov s prof. Vitom Hazlerjem.

Gradivo AV

Polže.Terenske vaje študentov s prof. Vitom Hazlerjem.

Gradivo AV

Šranganje v Vrenski Gorci na Kozjanskem.

Fotografija

Kmet s konjem.

Fotografija

Čiščenje perutnine.

Fotografija

Prevoz hlodov s konjsko vprego.

Fotografija

Maškare na pustni prireditvi.

Fotografija

Maškare na pustni prireditvi.

Fotografija

Trgatev v štatenberski okolici. Moški z brento.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.