Koren Sonja

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Vloga prostora v taborniških obredih prehoda.