Glavič Tina

Fotografija

Maturantski pohod novomeških dijakov.

Fotografija

Maturantsko rajanje na ulici.

Fotografija

Reklama za sladoled v narečnem jeziku.