Javornik S.

Članek

Vitu Hazlerju najvišja Murkova nagrada.