Grošelj Lenka

Raziskovalna naloga besedilo

Smrt in šege na Idrijskem.

Diplomsko delo

Način življenja obrtnikov v spodnji Idriji od sredine 19.stoletja do druge svetovne vojne in zasnova virtualnega muzeja.