Dobaj Peter

Raziskovalna naloga besedilo

Dan JLA.

Fotografija

Mestna četrt Nova vas, stolpnice in parkirišče.

Fotografija

Panoramski pogled na mesto in okolico.

Fotografija

Del naselja Nova vas z osnovno šolo Tabor I. in igriščem.

Fotografija

Del naselja Nova vas ob križišču.

Fotografija

Spomenik v obliki spirale sredi naselja Nova vas.

Fotografija

Betnavski grad.

Fotografija

Notranjščina Betnavskega gradu.