Koprivec Urša

Raziskovalna naloga besedilo

25. maj - Dan mladosti.

Fotografija

Pogled iz Kavc v Lesnem Brdu na naselje z okolico.

Fotografija

Začetek naselja iz smeri Drenovega Griča.

Fotografija

Stavba ob cesti v kateri je gostilna.