Blejec Maja

Raziskovalna naloga besedilo

Pomanjkanje (v osemdesetih)

Fotografija

Kozolec toplar in zapuščena hiša.

Fotografija

Pogled na Veliko Ubeljsko z vrha Nanosa.

Fotografija

Pogled na Veliko Ubeljsko z vrha Nanosa.

Fotografija

Tabla za pot smer na kmečki turizem pri Žlajfu v Velikem Ubeljskem.

Fotografija

Kmečki turizem pri Žlajfu.

Fotografija

Zapuščena stanovanjska hiša v Velikem Ubeljskem.

Fotografija

Kapelica v Velikem Ubeljskem.

Fotografija

Konstrukcija toplarja.

Fotografija

Toplar.

Fotografija

Detajli toplarja.