Dolinar Maja

Raziskovalna naloga besedilo

Arabski jezik kot oblikovalec arabske identitete: primer Maroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Društvo Novo življenje : uporaba sredstev popularne kulture za širjenje idej in pridobivanje novih simpatizerjev (elaborat).

Raziskovalna naloga besedilo

Virtualna interaktivna predstavitev Kaplerjevega mlina na internetu.