Gorup Meta

Raziskovalna naloga besedilo

Pomen osebnega imena in jezika pri oblikovanju narodne identitete med slovensko manjšino v Italiji.

Raziskovalna naloga besedilo

V nedeljo je bog počival, geji pa naj takrat žurajo. Raziskava roza partyjev v okviru konceptov rituala, zabave in tradicije ter namen teh zabav.

Raziskovalna naloga besedilo

Cejkotova domačija : osamljen primer turističnega oživljanja vasi Goče.

Raziskovalna naloga besedilo

"Že na prvi pogled se razstavi pozna, da so jo pripravile ženske roke". Oris razstav, ki so jih v 1. polovici 20. stol. postavljale t. im. narodne dame.

Diplomsko delo

Pogled na organizacijske kulture oddelka Pošte Slovenije skozi prizmo postmoderne paradigme.