Bergant Urška

Raziskovalna naloga besedilo

Spoštovanje ali zloraba vina.

Fotografija

Upodobitev na zvoniku cerkve - sv. Martin, ki reže svoj plašč za reveža.

Fotografija

Sveti Martin z gosko.

Fotografija

Oltar s kipom zavetnika cerkve - sv. Martin.

Fotografija

Cerkev sv. Martina s pokopališčem.

Fotografija

Vabilo k praznovanju župnijske slovesnosti ob vhodu Cerkve.

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Družabno in društveno življenje v Lukovici.