Kerenčič Eva

Raziskovalna naloga besedilo

Martinovanje ter nekateri procesi, ki vplivajo na spremembo le tega skozi čas.